International cultural centre gallery - Краков

Печат
Международният културен център на Полша буди световен интерес напоследък. Не само защото умело избира изложбите си, но и защото представя рядко срещани експозиции. Последната в това отношение е „Вина и наказание-справедливост в европейските отпечатъци от 16 до 19 век”. Колекцията включва отпечатъци, инкунабули и книги на тема правосъдие, Страшен съд и справедливост през вековете. Също така сред отпечатъците блестят портрети на Дюрер, Рубенс и други творили на темата справедливост, изкупление и вина.
Изложбата е валидна до 16 април