Античност - Егейско изкуство

Печат

Егейско Изкуство (3000 - 1200)

Цикладско изкуство (3000 - 2200)

- Додворцов период (няма дворци).
- Керамика и сребърни бижута.
- Mраморни скулптури.
- Комплексна архитектура.

Минойско изкуство (2200 - 1600)
- Дворци на остров Крит - изградени са от множество помещения, строени според точни предназначения. Архитектурата се движи по терена и го следва, което довежда до усложнения - различните помещения са разположени на различна височина. Дворците наподобяват лабиринти. И тук липсват колоните като носещи елементи.
- Единствено в Крит колоните са по-тесни в долната част, отколкото в горната.
- Фрескова живопис в дворците.
- Вази с украшения и фрески. Характерните цветове са много свежи и натурални.
- Трансформиране на животинските изображения - смесване на различни части от различни животни.
 
Микенско изкуство (1600 - 1200)
- Микена и Троя - град-държава. Дворец, жилищни сгради, укрепления. Опасан е с много дебела стена пригодена за отбрана при обсада.
- Архитектурата става по-затворена (защитна).