Античност - Древен Рим - Римска република

Печат

Древен Рим (500г. пр. х - 500 след х)

Римска република (500 - 0)
- Скулптурни портрети от мрамор и бронз - римски бюстове.
- Нисък релеф и живопис.
- Откриване на бетона и строителство на пътища.
- Форум - голям площад. Това е най-важното място в града. Около него са изграждани административни сгради и триумфални арки. От там тръгват всички пътища към провинцията.
- Меценатство - да покровителстваш изкуството.
- Склуптурният портрет на Рим - в Гърция всички портретни изображения са идеализирани, но в Рим не е така. Тук най-важна е индивидуалността. Много точно предаване на чертите, важни са лицата, изражението, характера и личностните качества.