Средновековие - Византия

Печат

СРЕДНОВЕКОВИЕ - ранно христянство, византиски, романски и готически период.

Византия (500 - 1500)
- Идеалистични рисунки на Христос, светци и мъченици.

- Пространството преминава в абсолютна плоскост. Показва се спиритическото и небесното.
- Характерни изображения са: паун (райска птица), коч (символ на злото), сърна, заек (праведни християни).
- Kнижното изкуство се появява - четене на евангелията.
- Иконоборство (750 - 850)
- Храмът e символ на Вселената. Започва строеж на базилики и катедрали.
- Базилика - голям христянски храм с правоъгълна форма. Разделена е на един, два, или три „кораба”. Съответно има двукорабни или трикорабни храмове.
- Катедрала - голям, главен христянски храм с високи кули и множество прозорци. Седалище на митрополит или епископ.
Mозайката - прави се по стените и между прозорците (а не както в Римското изкуство по земята).